OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
07.03.2011.

            Załącznik do Zarządzenia Nr 12/11

           Burmistrza Gminy i Miasta Warta

                   z dnia 7 marca 2011r.

 

 

Ogłoszenie

 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

 

 

w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

 

 

Rodzaj zadań objętych konkursem:

 

I.  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Zadania Nr 1 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

     1. Zakres przedsięwzięcia:

-   wsparcie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

-   organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta i  

         gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym.

     2. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  - 90.000,00 zł.

     3. Termin realizacji zadania - od kwietnia 2011 do grudnia 2011 roku.

 

II. Zadanie w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie nr 1 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

 1. Zakres przedsięwzięcia:

- organizacja i uczestnictwo w imprezach związanych z piłką nożną

- szkolenie dzieci i młodzieży w tej dziedzinie

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadania -97.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 2 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

 1. Zakres przedsięwzięcia:

-   organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych związanych z piłką nożną

-                           szkolenie młodzieży w tej dziedzinie

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  - 22.000,00 zł
 2. Termin realizacji zadania od kwietnia 2011do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 3 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

 1. Zakres przedsięwzięcia:

    - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych związanych z piłką nożną

          - szkolenie młodzieży w tej dziedzinie

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  -10.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 4 – Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

 1. Zakres przedsięwzięcia:

          - organizacja regat żeglarskich

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 13.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania – od kwietnia 2011r. do grudnia 2011r.

 

Zadanie nr 5 – Popularyzacja zapasów wśród dzieci

 1. Zakres przedsięwzięcia:

-          organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w tej dziedzinie

-          organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  -10.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 do grudnia 2011r.

 

Zadanie nr 6 – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

 1. Zakres przedsięwzięcia:

-          organizacja turniejów piłkarskich

-          organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 7.000,00 zł
 2. Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 do grudnia 2011r.

 

Zadanie nr 7 – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

 1. Zakres przedsięwzięcia:

-          zajęcia dydaktyczne i praktyczne z wędkarstwa

-          zakup sprzętu wędkarskiego

-          organizacja i uczestnictwo w zawodach wędkarskich

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 3.000,00 zł
 2. Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 do grudnia 2011r.

 

 

III.  Zadanie w zakresie pomocy społecznej 

      

Zadanie nr 1 – Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

     1.  Zakres przedsięwzięcia:

            - zagospodarowanie czasu wolnego,

            - wyrównywanie zaległości w nauce,

- rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych,

- eliminowanie zaburzeń zachowań,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  24.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

 IV. Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia z zakresu 

       przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

    1.  Zakres przedsięwzięcia:

            - opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Troska o zdrowie i              

              zapobieganie uzależnieniom” dla młodzieży gimnazjalnej,

    2.  Termin złożenia oferty – 22 marzec  2011 r.

    3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  2.000,00 zł.

    4.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 2 – Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

     1. Zakres przedsięwzięcia:

               - organizacja festynów i koncertów antyalkoholowych,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 3 – Promocja i upowszechnianie turystyki

     1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,

              - organizowanie rajdów, wystaw i odczytów,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1.800,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 4 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

     1. Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  5.500,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 5 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

    1. Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - udział w zawodach sportowych (koszty podróży, wpisowe),

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 6.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do  grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 6 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

    1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej,

              - zakup nagród i sprzętu sportowego,

              - organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  2.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 7 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

    1. Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

    2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

    3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 8 - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

    1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

              - prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z grup ryzyka,

               - szkolenie dzieci i młodzieży

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  17.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 9 - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

    1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - koszty uczestnictwa w zawodach sportowych,

    2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  2.500,00 zł.

    3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do  grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 10 - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

    1. Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla młodzieży,

              - zakup sprzętu sportowego,

              - koszty uczestnictwa w zawodach sportowych,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  4.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 11 – Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

     1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

              - rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu

                 życia,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  1.500,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 12 – Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu,  narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

     1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizacja kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy  

                 i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy i miasta Warta,

              -  zakup nagród i niezbędnych artykułów,

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  1.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do  grudnia 2011 r.

 

Zadanie nr 13 – Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

      1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Dzieci nie piją

                alkoholu”  dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.

      2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  1.400,00 zł.

      3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do  grudnia 2011 r.  

 

Zadanie nr 14 – Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu.

      1.  Zakres przedsięwzięcia:

              - organizowanie wspólnych spotkań z przedstawicielami Klubów „AA”,

              - organizowanie imprez profilaktyczno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży

                 będącymi członkami koła.

     2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –  2.000,00 zł.

     3.  Termin realizacji zadania od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.

   

 

 

Zasady przyznawania dotacji:

1). O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a). organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b). podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

2). Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywna ocena oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

3). Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

4). Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

5). Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

6). Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

Termin składania ofert : do dnia 29 marca 2011r. do godz. 15³°

 

1. Do ofert należy dołączyć:

1). kopie statutu podmiotu

2) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń.

2. Ofertę, której wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.              Napis na kopercie powinien brzmieć ,,Oferta na realizację zadania publicznego na rok 2011 -  zadanie nr ………………(nazwa zadania) .”

 

Warunki realizacji zadania:

 

1). Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z   

     obowiązującymi przepisami i standardami.

2). Odbiorcami oferty powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

3). Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

     dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

4). Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie

     z wykonania zadania.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie do jednego miesiąca po upływie terminu składania ofert.

2. Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji na dane zadanie będzie wyższa niż wysokość środków zabezpieczonych na to zadanie w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

3. Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1). Ocenę możliwości realizacji zadania

2). Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

3). Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji, ilości osób, przy pomocy których zadanie będzie realizowane.

4). Proponowany przez oferenta wkład własny rzeczowy.

 

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych                  z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2010 w zł.

Wysokość środków przyznanych w roku 2011 w zł.

Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury

85.000,00

90.000,00

Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury

85.000,00

90.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej

127.000,00

162.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

83.000,00

97.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

14.000,00

22.000,00

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

10.000,00

10.000,00

Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

5.000,00

13.000,00

Popularyzacja zapasów wśród dzieci

9.000,00

10.000,00

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

6.000,00

7.000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

0,00

3.000,00

Pomoc społeczna

24.000,00

24.000,00

Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta

24.000,00

24.000,00

Ochrona i promocja zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

46.800,00

51.700,00

Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

2.000,00

2.000,00

Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

3.000,00

3.000,00

Promocja i upowszechnianie turystyki

1.500,00

1.800,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

5.500,00

5.500,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych(zapasy) na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

5.700,00

6.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

2.000,00

2.000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

2.000,00

2.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i    instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

15.000,00

17.000,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

2.500,00

2.500,00

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków

2.500,00

4.000,00

Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

1.000,00

1.500,00

Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu,  narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

800,00

1.000,00

Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

1.300,00

1.400,00

Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu.

2.000,00

2.000,00

 

Do pobrania - Wzór oferty.doc


 
« poprzedni artykuł