OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Komunikaty arrow KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
13.05.2010.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi, Delegatura: w Sieradzu

tel.043-822-41-45, fax. 827-11-76

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

 

Województwo: łódzkie

Powiat:  sieradzki

Agrofag: Owocnica jabłkowa

Roślina: Jabłoń

Data publikacji komunikatu:  7 MAJA 2010 r.

 

Jabłoniom może zagrażać owocnica jabłkowa.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnicy jabłkowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Wylot owadów dorosłych rozpoczyna się tuż przed kwitnieniem jabłoni. Samice składają jaja do kielicha kwiatowego. Larwy wylęgają się w czasie opadania płatków kwiatowych, wgryzają się do zawiązków owoców i wyjadają je.

 

W celu prawidłowego określenia terminu zabiegu, pod koniec fazy zielonego pąka lub na początku różowego pąka kwiatowego na drzewach jabłoni należy zawieszać białe pułapki lepowe, które trzeba przeglądać co 2-3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów dorosłych.

 

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnicy jabłkowej jest odłowienie 20 owadów dorosłych średnio
na 1 pułapkę lepową w okresie od jej wywieszenia do końca fazy kwitnienia.

 

Zabiegi środkami ochrony roślin przeprowadza się pod koniec opadania płatków kwiatowych danej odmiany.

 

Zabieg zwalczający wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych.

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi, Delegatura: w Sieradzu

tel. 043-822-41-45, fax. 827-11-76

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

 

 

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat:  SIERADZKI

Agrofag: Mszyce

 

Roślina: Porzeczka  czarna

Data publikacji komunikatu:  7 MAJA  2010 r.

 

 

Na plantacjach porzeczki czarnej pojawiły się mszyce.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu lustracji mających na celu ocenę nasilenia tego szkodnika. Lustracje należy wykonywać systematycznie od początku wegetacji aż do zbioru owoców, z częstotliwością co 2 tygodnie.

 

Zabieg chemiczny należy wykonać po przekroczeniu ekonomicznego progu zagrożenia,
tj. stwierdzenia każdorazowo 20 kolonii w próbie 200 losowo wybranych pędów.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi, Delegatura: w Sieradzu

tel.043-822-41-45, fax. 827-11-76

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

 

Województwo: łódzkie

Powiat:  sieradzki

Agrofag: Śmietka kapuściana

Roślina: Kapusta

Data publikacji komunikatu:  7 MAJA 2010 r.

 

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie śmietki kapuścianej.

 

W Polsce występują 3 pokolenia szkodnika. Uszkodzone rośliny są pozbawione korzeni bocznych,
a na korzeniu palowymi i szyjce korzeniowej widoczne są kręte płytkie chodniki sięgające
aż do nasady dolnych liści.

Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się muchówki śmietki kapuścianej. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika.

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Jest nim odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie
w  okresie kolejnych 2 dni (średnia z 2 pułapek). Po przekroczeniu progu zagrożenia zaleca
się przeprowadzić zabieg po 3 dniach przy temperaturze powietrza powyżej 20°C lub po 5-6 dniach przy niższej temperaturze. Zabiegi przeprowadza się w okresie szczytowego składania jaj i wylęgania się larw.

Zabieg należy powtórzyć 2-3 krotnie w zależności od czasu trwania nalotu muchówek na plantację
na poziomie przekraczającym próg zagrożenia.

Ograniczyć występowanie śmietki kapuścianej można również przez wykonanie głębokiej orki
po zbiorze oraz unikanie lokalizacji pól w bezpośrednim sąsiedztwie długo kwitnących upraw jak: lucerny, koniczyny, innych motylkowych, rzepaku, plantacji nasiennych.

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W Łodzi,  Delegatura: Sieradz

tel. 043-822-41-45, fax. 822-11-76

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

 

 

Województwo: łódzkie

Powiat:  sieradzki

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu:  7 MAJA 2010 r.

 

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła
i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin  wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

 

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:

·         faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,

·         faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,

·         faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

·         szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych

·         unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem

·         unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych

·         stosowanie prawidłowego zmianowania

·         odpowiedni dobór odmian

·         zaprawianie nasion

 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

·         Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

·         Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

·         Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

·         Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

·         Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

 

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

                                                                                                                               Anna Jackowska

                                                                                                                                Starszy inspektor

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »