OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na przedstawienie wyceny
Zapytanie ofertowe na przedstawienie wyceny | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
10.11.2017.

Warta, 10.11.2017 r.

Zapytanie Ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowy o przedstawienie wyceny na „Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energetycznego na terenie Gminy i Miasta Warta

      1.      Zamawiający

Gmina i Miasto Warta

St. Wł. Reymonta 1

98-290 Warta

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

2.      Przedmiot zamówienia obejmuje

Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energetycznego na terenie Gminy i Miasta Warta w skład, którego będzie wchodzić maksymalnie trzech uczestników.

 

      3.      Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Dariusz Miłosz nr tel. (43) 828 71 13

 

4.      Termin wykonania zamówienia

02-02-2018 r.

5.      Zakres zamówienia

Zakres dokumentacji umożliwiającej utworzenie i organizację klastra energii powinien obejmować:

      Ø  Bilans energetyczny, a w nim takie elementy jak:

o   Określenie założeń przyjętych przy analizie bilansu energetycznego - energia elektryczna i cieplna,

o   Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w ramach klastra energii,

o   Określenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w ramach klastra energii,

o   Określenie bilansu energii elektrycznej i cieplnej w ramach klastra oraz podstawowych danych energetycznych i cieplnych członków klastra,

o   Określenie obecnego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w ramach klastra,

o   Wnioski dotyczące obecnego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną członków klastra,

o   Dziesięcioletnia roczna prognoza przyszłego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz metodyka opracowania prognozy,

o   Wnioski dotyczące przyszłego pokrycia zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną członków klastra,

o   Określenie uregulowania współpracy w ramach sieci energetycznych i cieplnych z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

 

      Ø  Strategię Klastra Energii, w której zakres wchodzi:

o   stworzenie wykazu podmiotów tworzących Klaster Energii,

o   opracowanie wzoru porozumienia pomiędzy poszczególnymi podmiotami Klastra Energii,

o   określenie obszaru obejmującego Klaster Energii,

o   analiza aktualnej sytuacji podmiotów, włączonych w Klaster Energii,

o   zaproponowanie sposobu zarządzania Klastrem Energii, uwzględniającego obecny profil zużycia energii oraz zakładane inwestycje,

o   model zarządzania Klastrem Energii oraz opis struktury organizacyjnej Klastra,

o   zidentyfikowanie i szczegółowe opisanie potrzeb inwestycyjnych,

o   opracowanie analizy SWOT.

 

Powyższe dokumenty należy sporządzić w formie papierowej w wersji edytowalnej.

Dokumentację należy opracować na podstawie udostępnionych przez zamawiającego kopi faktur, umów i innych niezbędnych materiałów.

6.      Kryterium wyboru oferty

Cena powinna obejmować wszelkie koszty zwiane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena całości zamówienia 100 %.

 7.      Warunki przystąpienia do zapytania

Warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego jest wykonanie co najmniej trzech dokumentacji tożsamych z zapytaniem ofertowym.

 

       8.      Miejsce oraz termin składania ofert

            Oferty sporządzone na załączonej ofercie cenowej należy składać osobiście w Sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane oferty powinny być opisane: „Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energetycznego na terenie Gminy i Miasta Warta.” Oferty należy złożyć do dnia 24.11.2017 r. do godz. 12.00 Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

       9.      Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi 27.11.2017 r. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w formie telefonicznej najpóźniej 28.11.2017 r.

 

      10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta

/-/ Jan Serafiński

 

Do pobrania formularz oferty:

formularz.doc

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »