OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Nowiny arrow Nowiny arrow Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok 2017/2018
Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok 2017/2018 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
17.03.2017.

Zarządzenie Nr 32/17

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 14.03.2017 r.

 

            w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych, a także zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Warta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Warta

                                                            Jan Serafiński

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/17

z dnia 14.03.2017 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Warta

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 15.03.2017 do 05.04.2017

Od 04.05.2017 do 31.05.2017

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 5.04.2017 do 07.04.2017

Od 01.06.2017 do 09.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10.04.2017

12.06.2017

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 11.04.2017 do 20.04.2017

Od 13.06.2017 do 28.06.2017

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2017

29.06.2017

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »