OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Organizacje i instytucje arrow ZWiK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Drukuj |
Redaktor: Robert Skrzypiński   
03.04.2009.

Image 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.

 

 

 

Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza,  Zarząd.

Kapitał Spółki wynosi 8 000 412,00 zł i dzieli się na 943 udziały o wartości 8.484,00 zł każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina i Miasto Warta.

Aktywa Spółki na koniec 2013 r. wyniosły 19 794 213,11 zł i składają się m.in. z:

 -  8 stacji uzdatniania wody,

 -  2 oczyszczalni ścieków,

 -  250,0 km sieci wodociągowej,

 -  91,1 km przyłączy wodociągowych,

 - 13,7 km sieci kanalizacyjnej,

 - 11,9 km przyłączy kanalizacyjnych.

Spółka obecnie koncentruje działania operacyjne na odtworzeniu i modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych składników majątku w celu zachowania zdolności do wykonywania zadań w zakresie prawidłowego utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości dostaw wody i odprowadzania ścieków. Ponadto przygotowuje i wprowadza procedury podnoszące jakość usług, dążąc jednocześnie do podnoszenia kompetencji pracowników.   

Ponieważ rozwój spółki jest ściśle powiązany z polityką inwestycyjną gminy i zadaniami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków określonymi w planach inwestycyjnych i kierunkach rozwoju gminy, aktywnie i w coraz większym zakresie uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków planując i realizując kolejne inwestycje odciążające budżet gminy (budowa nowych wodociągów, modernizacje stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych).

Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie poziomu usług gwarantującego satysfakcję odbiorców i zapewniającego spełnienie wysokich norm jakościowych w produkcji i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków i potwierdzenie poziomu usług uzyskaniem certyfikatów zarządzania jakością.  

                                                          Wiecej na stronie: 

                                                         http://zwikwarta.pl/