OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Bajkowe przedszkole arrow Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/2015
Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/2015 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
15.05.2015.

Image

Warta, dn. 15.05.2015r.

 

Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/2015

 

W dniu 14.05.2015r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na dostarczenie pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych  w związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Działanie 9.1. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Warta i dostarczone do 5 potencjalnych Oferentów odpowiedział 1:

 

Lp.

Nazwa Oferenta,
adres

Data wpływu oferty

Czy oferta spełnia wymogi formalne TAK/NIE

Cena ofertowa brutto

1.

Moje Bambino
Sp. z o. o, Sp. k
ul. Graniczna 46,
93-428 Łódź

11.05.2015 r.

TAK

3 493,40

 

 

 Wybrano ofertę firmy Moje Bambino Sp. z o. o, Sp. k ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

 

 

 
następny artykuł »