OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje
Inwestycje Gminy i Miasta Warta | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
09.02.2009.
PSZOK w Warcie już gotowy | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
02.07.2015.

 


Zakończyła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warcie. Obiekt czeka teraz na opinię nadzoru budowlanego. Oficjalne otwarcie tego pierwszego w województwie łódzkim samorządowego PSZOK-a nastąpi prawdopodobnie w sierpniu.

 

O planach budowy punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w warcie informowaliśmy po raz pierwszy już w czerwcu ubiegłego roku. Budowa i załatwianie formalności związanych z jego uruchomieniem trwają więc już ponad rok, ale widać koniec. – Sierpień tego roku jest realnym terminem otwarcia obiektu dla mieszkańców – mówi Mariusz Lewandowski, inspektor ds. gospodarki odpadami Urzędu Gminy i Miasta Warta.

Mając w perspektywie otwarcie PSZOK-a, organizatorzy tegorocznych Dni Warty zrezygnowali z akcji „Graty z chaty”, która przez kilka ostatnich lat cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy. W magazynie przy ul. Kościuszki rosły stosy starych telewizorów, lodówek i komputerów, wywożonych później do siedziby ZGKiM. – Mieliśmy wydzielone boksy dla poszczególnych rodzajów odpadów. Warunki do ich segregacji były trochę spartańskie, ale ta segregacja funkcjonowała. Teraz będziemy mieć prawdziwy powiew nowoczesności – komentuje Jacek Maj, dyrektor ZGKiM.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy zapewniają czystość i porządek poprzez m.in. tworzenie „punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych”. Każda gmina musi mieć swój własny PSZOK. – Na budowę takiego obiektu dano nam trzy lata licząc od wejścia w życie ustawy, a więc od 1 lipca 2013 roku – informuje Jan Serafiński, burmistrz Gminy i Miasta Warta.

PSZOK powstał głównie z myślą o mieszkańcach mających problemy z pozbyciem się odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego, puszek po farbach czy środków ochrony roślin. Będzie więc ułatwieniem przede wszystkim dla tych, którzy wytwarzają odpady tzw. problemowe, których nie powinno się wyrzucać do pojemników na śmieci komunalne odbierane bezpośrednio z nieruchomości (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) lub odpady, których fizycznie trudno się pozbyć (śmieci wielkogabarytowe, np. budowlane, pozostałe po remontach lub rozbiórkach budynków). Utworzenie punktu może mieć ponadto wpływ na ograniczenie procederu powstawania dzikich wysypisk śmieci, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Ponieważ gmina Warta należy do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, jej mieszkańcy mogli dotychczas pozbywać się odpadów za darmo, korzystając ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. – Trzeba tu jednak te śmieci dowieźć i dla wielu osób odległość była zapewne problemem. Dlatego odsetek odpadów przywożonych do nas z gminy Warta był i jest niewielki – mówi Karol Kaliński, mistrz zmiany w SPOK.

Na koniec koszty. Inwestycja pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta” pochłonęła 894 715 zł. Ponad połowę tej kwoty – 536 828 zł – gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak więc z własnej kasy na PSZOK wydała 357 887 zł.

Tomasz Oszczęda