OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urząd
Urząd

Urząd Gminy i Miasta w Warcie
Rynek im Wł. St. Reymonta 1  

98-290 Warta  
tel. (43) 82 94 001, fax (43) 82 94 506
Urząd czynny: poniedziałek - piątek
w godzinach 7:30 - 15:30
Numer konta Urzędu Gminy Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

1. Burmistrz Gminy i Miasta Warta – tel. wew.16 – Jan Serafiński, tel. kom. 500 114 181
2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Warta – tel. wew. 17 – Sławomir Janczak,
     tel. kom. 695 830 530
3. Skarbnik – tel. wew. 22 – Celina Ławniczak, tel. kom. 500 114 182
4. Sekretarz – tel. wew. 18 – KrzysztoF Polusik
5. Radca Prawny – Bożena Pachulska

Samodzielne Stanowiska Pracy

1. Kierownik USC, Dowody osobiste – Krystyna Mordal – tel. wew. 20
2. Zastępca Kierownika USC, Ewidencja ludności – Marianna Włodarczak – tel. wew. 20
3. Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza – Anna Lament
4. Podinspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza – Aleksandra Nowicka
5. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Miasta w Warcie – Aurelia Łuczak – tel. wew. 14
6. Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. wew. 14
7. Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. wew. 29


Wydziały

Wydział Budżetu

8. Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Grażyna Zdunek – tel. wew. 22
9. Inspektor ds. księgowości budżetowej, KZP, inwentaryzacja, VAT – Karolina Rogacka Wawrzyniak – tel. wew. 27
10. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Toczała - Maćczak – tel. wew. 27
11. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. wew. 27
12. Inspektor ds. księgowości budżetowej, płace, ZUS - Urszula Stasiak – tel. wew. 27
13. Inspektor – kasjer – Bożena Styczyńska – tel. wew. 19

Wydział Podatków i Opłat

14. Kierownik Wydziału – Sławomir Wawrowski – tel. wew. 11
15. Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. wew. 11
16. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. wew. 11
17. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. wew. 11
18. Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Anna Świątkiewicz – tel. wew. 13

Wydział Oświaty

19. Kierownik Wydziału – Maria Sitarek – tel. wew. 21
20. Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. wew. 21
21. Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. wew. 21
22. Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. wew. 21

Wydział Inwestycji i funduszy unijnych

23. Kierownik Wydziału, sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – Mirosław Frontczak – tel. wew. 23, tel. kom. 500 114 185
24. Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak – tel. wew. 23
25. Inspektor ds. budownictwa –  – tel. wew. 23
26. Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania, obsługa zadań funduszu sołeckiego w zakresie inwestycji – Kinga Zagłoba – tel. wew. 23

 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i kancelarii niejawnej

27. Główny specjalista ds. zamówień publicznych – Tomasz Jachowicz – tel. wew. 14


Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii, Gospodarki Wodnej i Promocji

28. Podinspektor ds. z zakresu wodociągów i kanalizacji – Karina Brodzicka – tel. wew. 26, tel. 438294001
29. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Małgorzata Michalska – tel. wew. 26
30. Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Ewa Muszyńska – tel. wew. 26
31. Inspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – Beata Włodarczak – tel. wew. 26

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

32. Kierownik Wydziału, sprawy obronne, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Łukasz Kałuża, tel. wewn. 15 kom. 603 054 912
33. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Krzysztof Żubrowski – tel. wew. 15
34. Inspektor ds.sprawy z zakresu działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – Henryka Dzikowska tel. wew. 15
35. Podinspektor ds gospodarki odpadami - Mariusz Lewandowski - tel. wew. 15

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta"

36. Podinspektor ds. obsługi finansowo-ksiegowej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta" Ewelina Alberczak
37. Podinspektor ds. obsługi informatycznej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta" Krzysztof Kona


Stanowiska ds. gospodarczych

1. Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186
2. Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak
3. Robotnik gospodarczy – Renata Mamot