OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urząd
Urząd

Urząd Gminy i Miasta w Warcie
Rynek im Wł. St. Reymonta 1 
98-290 Warta  
tel. (43) 8287 100, fax (43) 8287 114
Urząd czynny: poniedziałek - piątek
w godzinach 7:30 - 15:30
Numer konta Urzędu Gminy i Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

1. Burmistrz Gminy i Miasta Warta - Jan Serafiński – tel. 43 8287 106 –  tel. kom. 500 114 181
2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Warta -
Sławomir Janczak -  tel. 43 8287 107 – tel. kom. 695 830 530
3. Skarbnik –
Celina Ławniczak - tel. 43 8287 112 - tel. kom. 500 114 182
4. Sekretarz –
Krzysztof Polusik  tel. 43 8287 108 - tel. kom. 500 114 184
5. Radca Prawny – Bożena Pachulska

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

1. Kierownik USC - tel. (43) 8287 110
2. Zastępca Kierownika USC -  tel. (43) 8287 110
3. Specjalista ds. obsługi USC - Krystyna Mordal - tel. (43) 8287 110
4. Specjalista ds. ewidencji ludności - Marianna Włodarczak - tel. (43) 8287 110
5. Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza –  Anna Lament tel. 43 8287 100        6. Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza – Aleksandra Nowicka tel. 43 8287 100           7. Główny specjalista ds. zamówień publicznych - Tomasz Jachowicz - tel. (43) 8287 104                                                         8. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Miasta w Warcie – Aurelia Łuczak – tel. 43 8287 104
9. Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. 43 8287 104
10. Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. 43 8287 119
11. Główny specjalista ds. koordynowania projektem ,, Bajkowe Przedszkole'' - Nina Michalak - Orszulak - tel. (43) 8287 119      12. Informatyk Projektu Krzysztof Kona - tel. (43) 8287 119
13. Informatyk Projektu Piotr Tomaszewski - tel. (43) 8287 115

Wydziały


Wydział Budżetu

1. Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Grażyna Zdunek – tel. (43) 8287 112
2. Inspektor ds. księgowości budżetowej, KZP, inwentaryzacja, VAT – Karolina Rogacka Wawrzyniak – tel. (43) 8287 117
3. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Toczała - Maćczak – tel. (43) 8287 117
4. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117
5. Inspektor ds. księgowości budżetowej, płace, ZUS - Urszula Stasiak - tel. (43) 8287 117                                                      6. Inspektor – kasjer – Bożena Styczyńska – tel. (43) 8287 109                                                                                            7. Podinspektor ds. obsługi finansowo - księgowej projektu - Ewelina Alberczak - tel. (43) 8287 115
8. Podinspektor ds. obsługi finansowo - księgowej projektu - Joanna Wawrzyniak - tel. (43) 8287 115

Wydział Podatków i Opłat

1. Kierownik Wydziału – Sławomir Wawrowski – tel. (43) 8287 101
2. Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101
3. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101
4. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101
5. Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Anna Świątkiewicz – tel. (43) 8287 103

Wydział Oświaty

1. Kierownik Wydziału – Maria Sitarek – tel. (43) 8287 111
2. Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111
3. Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111
4. Inspektor ds. BHP i Oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111

Wydział Inwestycji i funduszy unijnych

1. Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak – tel. (43) 8287 113 tel. kom. 500 114 185
2. Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak – tel. (43) 8287 113
3. Inspektor ds. budownictwa –  tel. (43) 8287 113
4. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania, obsługa zadań funduszu sołeckiego w zakresie inwestycji – Kinga Zagłoba –  tel. (43)  8287 113

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii, Gospodarki Wodnej i Promocji

1. Kierownik Wydziału - Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116
2. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Małgorzata Michalska - tel. (43) 8287 116
3. Inspektor ds. geodezji gospodarki gruntami - Ewa Muszyńska - tel. (43) 8287 116
4. Inspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi - Beata Włodarczak - tel. (43) 8287 116

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Łukasz Kałuża - tel. (43) 8287 111 tel. kom. 603 054 912
2. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Henryka Dzikowska - tel. (43) 8287 111
3. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Krzysztof Żubrowski - tel. (43) 8287 111
4. Inspektor ds. gospodarki odpadami - Mariusz Lewandowski - (43) 8287 111
5. Robotnik Gospodarczy

Stanowiska ds. gospodarczych

1. Kierowca, konserwator - Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186
2. Robotnik gospodarczy - Małgorzata Pawlak
3. Robotnik gospodarczy - Renata Mamot

Do pobrania Regulamin Organizacyjny Urzędu GiM w Warcie:

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu GiM w Warcie