OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Aktualności
Przegląd artykułów w sekcji
Nagroda pieniężna Burmistrza Gminy i Miasta Warta w kwocie 3000 złotych | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
30.01.2012.

Za pomoc w odnalezieniu popiersia Władysława Stanisława Reymonta skradzionego z parku w Małkowie.

                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Warta 

                                                                 Jan Serafiński

 
Nagroda w konkursie GMINA FAIR PLAY | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
17.01.2012.

W wyniku sumy ocen przyznanych w trakcie I etapu i II etapu konkursu zdecydowano o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „GMINA FAIR PLAY”.

Kategoria w jakiej Gmina i Miasto Warta brała udział to – gmina turystyczna.

Czytaj całość
 
 Ścieżka edukacji ekologicznej Warta - Zakończenie realizacji projektu | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
29.12.2011.

Projekt nr WND-RPLD.02.03-00-00-006/10  pt. „Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta””

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta zakończyła realizację projektu pn:

 

 

„ Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta””

 

W ramach projektu trwającego od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r., powstały:

 

·              ciąg pieszy ( chodnik w linii nasypu drogi wojewódzkiej)

·              zatoka parkingowa

·              tablice informacyjne dotyczące obszaru Natura 2000 i Krajobrazu chronionego

 

Cel projektu: ochrona wysokich istniejących walorów środowiska przyrodniczego Gminy oraz  

                                kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców i turystów

 

Wartość całkowita projektu: 347 680,58 zł

Dofinansowanie: 246 076,92 zł1

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,

Działanie II.3 Ochrona przyrody

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:                                                                         Realizator projektu

 Urząd Gminy i Miasta Warta                                                                                           

              ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1                                                                    Gmina i Miasto Warta

                           98-290 Warta

                           tel. 43 829 40 01, pokój nr 1

                           www.gimwarta.pl

 

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 
Czytaj całość
 
INFORMACJA | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
20.10.2011.
 
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Warta, dn. 20.10.2011 r.

 

 

INFORMACJA

 

 

            W dniu 18.10.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia ofert na wyłonienie wykonawcy, który wykona zlecenie:

- opracowania wniosku aplikacyjnego dla projektu

- opracowania analizy finansowo – ekonomicznej
- opracowanie SIWZ, przygotowanie i prowadzenie postępowania/ń
o udzielenie zamównienia publicznego,

w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Na zapytanie ofertowe dostarczone
do 3 potencjalnych wykonawców odpowiedziało trzech:

 

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Data wpływu oferty

Czy spełnia wszystkie wymogi formalne (TAK/NIE)?

Cena ofertowa netto/brutto

1

PPHK BYTMET Ryszard Jagielski,
ul. Dmowskiego 30b/2,
05-270 Marki

18.10 2011 r.

TAK

44 000,00/54 120,00

2

BALTIC CONSULTING,
ul. Seredyńskiego 15/10,
80-753 Gdańsk

17.10 2011 r.

TAK

50 000,00/61 500,00

3

PROFIT GROUP
Sp. Z o.o.,
ul. Świętokrzyska 20,
00-052 Warszawa

1 4.10. 2011 r.

TAK

40 000,00/49 200,00

 

 

Wybrano ofertę: PROFIT GROUP Sp. Z o.o., ul. Świętokrzyska 20, 00-052 Warszawa.

 
Ukazał się nowy numer magazynu "WARTA" | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
05.10.2011.

 
Rozstrzygnięcie konkursu Zaczarowany Ogród | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
07.09.2011.
Czytaj całość
 
Dzień otwarty ZUOK "Orli staw" | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
01.09.2011.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 505 - 516 z 553